Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 24

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 26 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Vóór artikel 7.1 wordt een nieuw artikel 7.0 ingevoegd, luidende:

Artikel 7.0 Decentralisatie van taken en bevoegdheden vormt het uitgangspunt voor de inrichting van het openbaar bestuur.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 24

 
 
 

2.

Meer informatie