Amendement van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.20

AMENDEMENT VAN HET LID FABER Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 7.2, tweede lid, na «gevorderd bij» ingevoegd: de wet of door algemeen verbindend voorschrift.

Faber Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 20

 
 
 

2.

Meer informatie