Amendement van de leden Brinkhorst en Stoffelen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRINKHORST EN STOFFELEN

Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt artikel 7.4.

Toelichting Verwezen wordt naar de motivering van de Staatscommissie Cals-Donner om een dergelijke bepaling niet in de Grondwet op te nemen. (Eindrapport, blz. 289)

Brinkhorst Stoffelen

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie