Amendement van het lid Stoffelen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID STOFFELEN

Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt artikel 7.8.

Stoffelen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie