Amendement van de leden Stoffelen en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFELEN EN BRINKHORST Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 7.2 eerste lid, als volgt gelezen: 1. Aan provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur met betrekking tot haar gebied overgelaten.

Stoffelen Brinkhorst Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie