Amendement van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincie en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

2 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt artikel 7.4.

Faber

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie