Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en de hoge colleges van staat - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT Vastgesteld 29 mei 1979

Het onderzoek van dit wetsontwerp heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Teijssen De griffier van de commissie, Liesveld 1 Samenstelling: Vermeer (P.v.d.A.), Kolthoff (P.v.d.A), Teijssen (CDA), voorzitter, W. F. de Gaay Fortman (CDA), Van Someren-Downer (V.V.D.), Feij (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Umkers (C.P.N.), Meuleman (SGP.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.) en Maris (-).

Eerste Kamer, zitting 1978-1979, 13957 (R 1039), nr. 109

 
 
 

2.

Meer informatie