De stemming over het ontwerp van (rijks)wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en ... - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 26 juni 1979 orde 15

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van (rijks)wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 (13957 R 1039).

Dit ontwerp van rijkswet wordt met 68 tegen 0 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Van Dalen, Van Kuik, Van der Werff, Louwes, Steigenga-Kouwe, d'Ancona, Van der Meer, Vogt, Zoutendijk, Franssen, Feij, Horbach, Oudenhoven, Mol, Netjes, Oskamp, Van de Rakt, Trip, B. de Gaay Fortman, De Vries, Van Waterschoot, Zoon, Vonk-van Kalker, Van Tets, Teijssen, Nagel, Eijsink, Fischer, Terwindt, Kremer, De Jong, Van den Heuvel-de Blank, Kaland, VrouwenveL der, Van der Jagt, Heijne Makkreel, Van Someren-Downer, Schlingemann, Maris, Post, Van Hemert tot Dingshof, Umkers, Voute, Gooden, Letschert, Lamberts, W. F. de Gaay Fortman, Vonhoff-Luijendijk, Elfferich, Uijen, Van Krimpen, Baas, Wiebenga, Broeksz, Van Veldhuizen, Kolthoff, Tjeerdsma, Steenkamp, Diepenhorst, Meuleman, Versloot, Simons, De Cloe, De Rijk, Maaskant, Van der Werf-Terpstra, Van Kleef en de Voorzitter.

 
 
 

2.

Meer informatie