De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overwe ging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitle... - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 26 juni 1979 orde 16

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overwe ging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap (14200, R 1 (148). De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

Eerste Kamer 26 juni 1979

Grondwet

1205

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Een niet onaanzienlijk deel van mijn fractie zal zijn stem niet voor dit wetsontwerp uitbrengen, omdat deze leden na ampele overweging van mening zijn dat het gemis van een bepaling ten aanzien van de toelating van Nederlanders tot Nederland een dergelijk hiaat betekent in dit ontwerp dat zij hun stem daaraan niet kunnen geven. Die mening wordt nog versterkt in het antwoord van de Regering in tweede termijn, toen duidelijk is geworden dat noch de Regering noch de politieke partijen van plan zijn een toelatingsbeleid voor de Antillianen door te voeren. Naar de mening van de leden van mijn fractie die tegen zullen stemmen, is er geen enkele reden dit recht op toelating niet in de Grondwet op te nemen.

Het ontwerp van (rijks)wet wordt met 56 tegen 12 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Trip, B. de Gaay Fortman, De Vries, Van Waterschoot, Van Tets, Teijssen, Eijsink, Fischer, Terwindt, Kremer, De Jong, Kaland, Vrouwenvelder, Van der Jagt, Heijne Makkreel, Van Someren-Downer, Schlingemann, Maris, Post, Van Hemert tot Dingshof, Umkers, Voute, Gooden, Letschert, Lamberts, W. F. de Gaay Fortman, Vonhoff-Luijendijk, Elfferich, Baas, Wiebenga, Broeksz, Van Veldhuizen, Kolthoff, Tjeerdsma, Steenkamp, Diepenhorst, Meuleman, Simons, De Cloe, Van der Werf-Terpstra, Van Kleef, Van Dalen, Van Kuik, Van der Werff, Louwes, Steigenga-Kouwe, Van der Meer, Zoutendijk, Franssen, Feij, Horbach, Oudenhoven, Mol, Netjes, Van de Rakt en de Voorzitter.

Tegen hebben gestemd de leden: Zoon, Vonk-van Kalker, Nagel,Van den Heuvel-de Blank, Uijen, Van Krimpen, Versloot, De Rijk, Maaskant, d'Ancona, Vogt en Oskamp.

 
 
 

2.

Meer informatie