De stemmingen in verband met het ontwerp van (rijks)-wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 18 september 1980 orde 7

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het ontwerp van (rijks)-wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (15467, R 1114)

Tweede Kamer 18 september 1980

 
 
 

2.

Meer informatie