Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1980-1981 Nr. 140

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 16 april 1981

Het onderzoek van dit wetsontwerp heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier voor dit verslag, Sprey ' Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (CDA) (voorzitter), Kaland (CDA), Varmeer (PvdA), Post (PvdA), Feij (VVD), Van Hemert tot Dingshof (VVD), Trip (PPR), Vis (D'66), Umkers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV), Vogt (PSP).

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 16642, nr. 140

 
 
 

2.

Meer informatie