Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15a

15046

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht ' Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (CDA), Voorzitter, Kaland (CDA.), Vermeer (P.v.d.A.), Post (P.v.d.A.), Feij (V.V.D.), Van Someren-Downer (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Vis (D'66), Umkers (C.P.N.), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (GPV.), Vogt (P.S.P.).

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 17 oktober 1980

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld Eerste Kamerzitting 1980-1981, 15046, nr. 15a

 
 
 

2.

Meer informatie