De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling ... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 10 februari 1981 orde 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onaf han kelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen (16057).

De Voorzitter: Mij is gebleken, dat geen der leden over dit wetsontwerp hoofdelijke stemming verlangt. Aangezien het hier echter een wetsontwerp betreft, strekkende tot wijziging van de Grondwet, is een individuele uitspraak van de leden noodzakelijk. Dit kan bij zitten en opstaan gebeuren. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermee verenigen. Het wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie