De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werk wijze van de Staten-Generaal - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 4

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werk wijze van de Staten-Generaal (14224)

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie