14224 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 1976 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Den Uyl i, en de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 november 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.M. (Joop) den Uyl i
De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

4.

Documenten

(29 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), Blz. 271 - 314     161280 1 4
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werk wijze van de Staten-Generaal - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 4
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14457, Blz. 195 - 232     021280 1 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 3
vergadering: 2 december 1980
 
1 28 oktober 1980, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14457, Blz. 33 - 58     281080 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 28 oktober 1980
 
1 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 136     KST14224N136K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 19 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 112b Herdruk     KST14224N112b HerdrukK1
Memorie van antwoord
 
1 24 juni 1980, nr. 112a     KST14224N112aK1
Nota ter verbetering van een misstelling in het voorlopig verslag
 
1 10 juni 1980, voorlopig verslag, nr. 112     KST14224N112K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 15 februari 1980, nr. 56     KST14224N56K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 12 februari 1980, behandeling, Blz. 2865 - 2928     120280 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Stat... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 9
vergadering: 12 februari 1980
 
2 5 februari 1980, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14348, 14457 Blz. 2703 - 2862     050280 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijkswet): Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichti... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 10
vergadering: 5 februari 1980
 
2 18 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 2057 - 2240     181279 2 9
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 18 december 1979
 
2 13 december 1979, amendement, nr. 14     KST14224N14K2
Amendement van de leden Patijn en De Kwaadsteniet
 
2 13 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1987 - 2056     131279 2 14
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14225, Blz. 1919 - 1986     121279 2 5
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelli... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 december 1979 orde 5
vergadering: 12 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1919 - 1986     121279 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 12 december 1979
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 13     KST14224N13K2
Amendement van het lid Brinkhorst
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 12     KST14224N12K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 11     KST14224N11K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 31 oktober 1979, nota, nr. 10     KST14224N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 september 1979, eindverslag, nr. 9     KST14224N9K2
Eindverslag
 
2 26 juni 1979, nota van wijziging, nr. 8     KST14224N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 26 juni 1979, bijlage(n), nr. 7     KST14224N7K2
Bijlage bij de memorie van antwoord
 
2 26 juni 1979, memorie van antwoord, nr. 6     KST14224N6K2
Memorie van antwoord
 
2 18 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 5     KST14224N5K2
Voorlopig verslag
 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 5     KST14224N5K2

 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14224N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14224N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14224N2K2
Ontwerp van wet
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14224N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.