De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 5

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek (14225, Ft 1051).

De Voorzitter: Het woord is aan de heer Wiebenga voor het afleggen van een stemverklaring. D De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Inzake dit wetsontwerp kan ik u mededelen dat mijn fractie na herhaalde overweging toch niet overtuigd is door de argumenten van de Regering. Naast onze getalsmatige bezwaren tegen het 1/5-minderheidsenquête recht zijn ook onze juridische bezwaren niet weggenomen. Wij betreuren het dat de Raad van State zijn licht hierover niet meer heeft kunnen doen schijnen. De leden van mijn fractie zullen dus hun stem niet aan dit wetsontwerp geven.

Het ontwerp van rijkswet wordt met 56 tegen 13 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Van de Zandschulp, Meuleman, Van Soest-Jansbeken, Van der Jagt, Van Krimpen, Vis, W. F. de Gaay Fortman, Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Vrouwenvelder, Christiaanse, Umkers, Schreurs, Groensmit-van der Kallen, Van der Werf-Terpstra, Achterstraat, Diepenhorst, Schouten, Van Hulst, Vonk-van Kalker, B. de Gaay Fortman, Oudenhoven, Post, Franssen, Maaskant, Vermeer, Schinck, Versloot, d'Ancona, Kloos, Zoon, Kolthoff, Van den Bergh, Uijen, Van der Meer, Nagel, Simons, Steigenga-Kouwe, Van Waterschoot, Kaland, Mol, De Rijk, Er-men, Tummers, Derks, Terwindt, Van Veldhuizen, Glastra van Loon, Van Dalen, Andriessen, Von Meijenfeldt, F. C. de Jong, Tjeerdsma, Vogt, De Vries, Van Kuik en Netjes.

Tegen hebben gestemd de leden: Wiebenga. Van Hemert tot Dingshof, Heijne Makkreel, G. de Jong, Schlingemann, Vonhoff-Luijendijk, Van Boven, Zoutendijk, Baas, Feij, Van Tets, Van der Werff en de Voorzitter.

 
 
 

2.

Meer informatie