De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op o... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 8

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (16086). Dit wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Voorzitter: Ik stel voor, de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken over een terugzendingsrecht van de Eerste Kamer (16131) en de brief van de Minister-President, Minister van AI-gemene Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken over het standpunt van de Regering inzake de suggestie van de heer Feij betreffende het splitsingsrecht (Eerste Kamer, 14213, nr. 102) aan te nemen voor kennisgeving.

Daartoe wordt besloten.

 
 
 

2.

Meer informatie