Veel vragen over VVD-initiatiefvoorstel vervallen stilzwijgende goedkeuring verdragen

vrijdag 4 maart 2016

DEN HAAG (PDC i) - Veel partijen in de Tweede Kamer twijfelen aan de noodzaak om de mogelijkheid van 'stilzwijgende goedkeuring van verdragen met eenieder verbindende bepalingen' uit de Grondwet te schrappen. De Kamer begon gisteren met de behandeling van een door VVD'er Joost Taverne i ingediend wetsvoorstel over die grondwetswijziging.

Vragen waren er vooral over aard en omvang van het probleem. Het parlement heeft bovendien nu al de mogelijkheid om zelf te vragen om nadrukkelijke wettelijke goedkeuring van verdragen. Het CDA vindt wel dat dan altijd door de regering duidelijk moet worden gemeld dat een verdrag verbindende bepalingen bevat. Of dat nu wel gebeurt, is de vraag.

Steun voor het wetsvoorstel lijkt alleen verzekerd van VVD en PVV, al vindt de PVV het voorstel eigenlijk te beperkt omdat Europese verordeningen er niet onder vallen. Andere woordvoerders waren vooralsnog afwijzend of willen de motivering en antwoorden van de initiatiefnemer afwachten alvorens met een eindoordeel te komen.

Bron: www.tweedekamer.nl