Wijziging wet over strafrechtelijke vervolging Kamerleden in de maak

donderdag 30 juni 2016

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet bereidt een modernisering van de Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid voor. Dat hebben de ministers Van der Steur en Plasterk tijdens een overleg aan de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer laten weten. Aan de bestaande wet uit 1851 zitten te veel haken en ogen om die goed toe te kunnen passen.

De ministers geven daarmee uitvoering aan een motie i die VVD-lid Ockje Tellegen i indiende in het debat over de uitkomst van het onderzoek naar het (mogelijke) lek in de Commissie-Stiekem. De motie vroeg om een wetvoorstel vóór 1 januari 2017.

In een brief laat het Presidium i van de Tweede Kamer weten dat Kamerleden nauw bij de voorbereiding van de wetswijziging worden betrokken. Er zullen namens de Kamer twee rapporteurs worden benoemd. 

Bron: kamerstuk 34.340, nr. 12