Commissie-Schouten: geen lek gevonden bij de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

woensdag 20 januari 2016

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamercommissie die onder voorzitterschap van Carola Schouten i een onderzoek heeft gedaan naar een mogelijk lek bij de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) i, in de wandelgang de commissie stiekem genoemd, heeft geen feiten of gronden gevonden die tot de vervolging van een van de leden van de commissie CIVD zou kunnen leiden. 

De commissie-Schouten nam in november 2015 het onderzoek van het openbaar ministerie over nadat in maart 2014 aangifte van een mogelijk lek was gedaan. De commissie stelt in haar rapport vast dat zij slechts minder dan drie maanden voor vervolgonderzoek had en niet over adequate opsporingsbevoegdheden beschikt. Ook had de commissie te maken met niet adequate wetgeving.

De commissie onderschrijft de conclusies uit het rapport Publiek Geheim dat in 2010 in opdracht van de Tweede Kamer is opgesteld. Daarin werd geconstateerd dat de wettelijke procedure voor vervolging van politieke ambtsdragers 'in de praktijk onbegaanbaar' en een 'een mission impossible' is. De niet uitgevoerde aanbeveling uit dit rapport, te weten 'Streven naar een modernisering van de wetgeving op grond waarvan ministers, staatssecretarissen en Kamerleden voor ambtsdelicten kunnen worden vervolgd', is volgens de commissie nog steeds actueel.

Bron: Tweede Kamer