Plasterk: afdrachten van Kamerleden moeten wel vrijwillig zijn

woensdag 21 december 2016

DEN HAAG (PDC i) - Minister Plasterk i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat hij er geen bezwaar tegen heeft wanneer Kamerleden een deel van hun schadeloosstelling aan hun partij doneren. Dat antwoordde hij op vragen van de Kamerleden van Vliet i en Houwers i.

De afdracht moet echter wel op vrijwillige basis gebeuren. De vervolgvraag van de Kamer of er sprake is van vrijwilligheid wanneer plaatsing op een kandidatenlijst afhangt van de afdracht kon Plasterk niet beantwoorden. Momenteel ligt er een zaak onder de rechter die zich buigt over deze vraag. De minister achtte het daarom 'niet zinvol om vooruitlopend daarop' uitspraken hierover te doen.

De vragen kwamen naar aanleiding van de regeling die bij de SP i geldt. Daar dragen de Kamerleden hun schadeloosheidstelling af aan de partij, in ruil voor een inkomen van de partij.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal