Voorstel om in Tweede Kamer commissie voor constitutionele zaken in te stellen

vrijdag 27 januari 2017

DEN HAAG (PDC) - Bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer moet een commissie voor constitutionele zaken worden ingesteld. Dat stellen Joost Taverne (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) voor.

De commissie moet nieuwe wetten aan de hand van vaste criteria gaan toetsen aan de Grondwet. Veel parlementen in andere Europese landen kennen een soortgelijke commissie. Voor een door GroenLinks ingediend voorstel om constitutionele toetsing door een apart college grondwettelijk mogelijk te maken, bleek eerder onvoldoende steun.

Het Presidium van de Tweede Kamer stelt voor dat de Kamer in nieuwe samenstelling beslist over het voorstel-Taverne/Van der Staaij.

Bron: kamerstuk 34.665