Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 34702 - Aanpassing Grondwet mbt Caribische openbare lichamen, kiescollege Eerste Kamer

woensdag 21 juni 2017

Bij wetsvoorstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.