Motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 34702 - Aanpassing Grondwet mbt Caribische openbare lichamen, kiescollege Eerste Kamer

dinsdag 5 september 2017

Bij wetsvoorstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer is een motie ondergebracht.