Staatscommissie ziet zes urgente problemen

woensdag 18 oktober 2017

DEN HAAG (PDC) - De Staatscommissie parlementair stelsel heeft in een tussenrapportage zes thema's benoemd die om onderzoek en discussie vragen:

Die thema's zijn:

  • Het vertegenwoordigende karakter van het parlement
  • Het afnemend ledental van politieke partijen
  • De duur en geslotenheid van de kabinetsformatie
  • De risico's van ondermijning van de democratie, onder meer door digitalisering
  • Het afnemend belang van nationale besluitvorming door de EU en decentralisatie
  • De verhouding tussen Tweede en Eerste Kamer

De thema's zullen worden voorgelegd aan een 'buitenring', bestaande uit door de commissie geselecteerde wetenschappers en deskundigen met de vraag of deze thema's nog aanvulling behoeven. Ook trekt de commissie 'het land in' om in openbare bijeenkomsten deze thema's te bespreken en mogelijk aan te vullen. Daarnaast is het de bedoeling via digitale media om feedback te vragen.

Bron: persconferentie staatscommissie parlementair stelsel,