Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 34702 - Aanpassing Grondwet mbt Caribische openbare lichamen, kiescollege Eerste Kamer

dinsdag 24 oktober 2017

De Eerste Kamer heeft op 24 oktober 2017 wetsvoorstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer behandeld.