Grondwetswijziging voor Caribisch Nederland in werking getreden

vrijdag 17 november 2017

DEN HAAG (PDC i) - Met het verschijnen van Staatsblad 426 is een nieuwe grondwetswijziging in werking getreden. De wijziging geeft Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, Caribisch Nederland, de constitutionele basis die ontbrak sinds het opheffen van de Nederlandse Antillen in 2010.

Er is een nieuw artikel 132a in werking getreden en de artikelen 23, 55, 103 zijn gewijzigd. Ook is een additioneel artikel IV toegevoegd in verband met de relatie met het Statuut van het Koninkrijk i.

Met deze constitutionele basis worden de eilanden 'Caribisch openbare lichamen' en krijgen de eilanden via een kiescollege 'kiesrecht' voor de Eerste Kamer i. Omdat de eilanden niet provinciaal waren ingedeeld waren zij nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Provinciale Staten kiezen immers de leden van de Eerste Kamer. De Kieswet i moet daarvoor nog wel worden aangepast.

Bron: Staatsblad