Wet in Staatsblad: 34702 - Aanpassing Grondwet mbt Caribische openbare lichamen, kiescollege Eerste Kamer

vrijdag 17 november 2017

Het wetsvoortstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.