Verkiezingen voor het Europees Parlement: hoeveel leden per land in 2019?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 14 november 2023.

Hoe zal het aantal EP-leden per land veranderen na de Brexit en de volgende EP-verkiezingen? Bekijk de infografiek voor het voorstel van het Parlement.

In het het voorstel dat op 7 februari 2018 werd aangenomen, wordt gepleit voor een vermindering van het totale aantal zetels nadat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU van kracht is geworden maar wordt voorgesteld dat aan sommige EU-landen extra EP-leden worden toegewezen.

De nieuwe regels zouden tijdig in werking moeten treden: voor de EU-verkiezingen van 2019. Ze moeten door de lidstaten worden goedgekeurd.

Momenteel heeft het Parlement 751 zetels, wat het maximale aantal is dat door de EU-verdragen is toegestaan. In het verslag wordt voorgesteld om na de Brexit 27 van de 73 Britse zetels te herverdelen over andere landen, terwijl de overige 46 zetels in reserve moeten blijven in het geval van een toekomstige uitbreiding. Het aantal te kiezen leden van het Europees Parlement i in 2019 zou dus 705 worden.

Verdeling van de zetels: geen verliezers

De herverdeling van de voorgestelde zetels zorgt ervoor dat geen enkel EU-land zetels verliest terwijl sommigen van één tot vijf zetels er bij zouden krijgen om een ondervertegenwoordiging te herstellen als gevolg van demografische veranderingen.

Het voorstel houdt rekening met de bevolking van de lidstaten en volgt het beginsel van "degressieve evenredigheid". Dat betekent dat landen die qua bevolking kleiner zijn, minder EP-leden moeten hebben dan grotere landen.

Tegelijkertijd moet het aantal personen dat door een EP-lid uit een groter land wordt vertegenwoordigd, hoger zijn dan het aantal personen dat wordt vertegenwoordigd door een lid uit een kleiner land. Op deze manier zijn leden uit kleinere landen relatief sterker aanwezig in het Parlement.

De leden stellen voor dat de nieuwe verdeling pas ingaat nadat de Brexit van kracht is geworden. Naar verwachting zal dit eind maart 2019 gebeuren.

De Conferentie van Voorzitters, bestaande uit de Voorzitter van het Parlement, Antonio Tajani i en de fractievoorzitters, hebben de Raad i voorgesteld om van 23 mei tot 26 mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement te houden.

Pan-Europese lijsten

In het verslag van de commissie constitutionele zaken werd ook de mogelijkheid geopperd om een ​​gezamenlijk kiesdistrict te vormen op het gehele grondgebied van de EU waar men zou kunnen stemmen op pan-Europese verkiezingslijsten, naast de zetels die aan elk land worden toegewezen. Dit voorstel werd in de plenaire stemming verworpen.

Waarom herverdeling nodig is

Op dit moment bestaat er geen precieze formule die het aantal leden van het Europees Parlement dat elk land heeft, bepaalt. Er zijn slechts een paar algemene regels in artikel 14 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Dit betekent dat de staatshoofden vóór elke EU-verkiezing een beslissing moeten nemen.

EU-verkiezingen en de Voorzitter van de Europese Commissie

In een afzonderlijk verslag, dat op 7 februari werd goedgekeurd, herhaalden de leden hun steun voor het 'Spitzenkandidaten' systeem, dat in 2014 werd ingevoerd en waarbij de Europese politieke partijen vóór de Europese verkiezingen hun kandidaat voor de Voorzitter van de Europese Commissie voordragen. De leden stellen dat dit proces een verband legt tussen de keuze van de Voorzitter van de Commissie en de uitslag van de verkiezingen. Het Parlement is bereid om kandidaten die dit proces niet hebben doorlopen, voor de functie af te wijzen .

Volgende stappen

Het voorstel van het Parlement over de herverdeling van de zetels wordt voorgelegd aan de staatshoofden van de EU die een unaniem besluit moeten nemen. Het Parlement zal dan zijn definitieve instemming moeten geven.

Rapporteurs

Productinformatie

REF.: 20180126STO94114

Gecreëerd: 01-02-2018 - 13:23

Bijgewerkt op: 07-02-2018 - 16:39