Op BES-eilanden komen kiescolleges voor de Eerste Kamer

dinsdag 6 februari 2018

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel aangenomen waardoor er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiescolleges voor de Eerste Kamer kunnen worden ingesteld. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan een wijziging van de Grondwet. Er is gekozen voor drie afzonderlijke colleges en niet voor één gezamenlijk college van de drie eilanden.

De kiescolleges hebben geen andere taak dan de verkiezing van Eerste Kamerleden. De colleges worden uitsluitend gekozen door en uit Nederlandse ingezetenen van achttien jaar en ouder van de drie eilanden. Het college op Bonaire telt negen leden, die op Sint Eustatius en Saba vijf leden.

De verkiezing van de colleges en de regeling van de werkwijze daarvan wordt toegevoegd aan de bestaande Wet openbare lichamen BES. Zaken als het begin en einde van het lidmaatschap en het onderzoek van de geloofsbrieven worden geregeld in de Kieswet.

Bron: www.eerstekamer.nl