Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

i

Zitting 1980-1981 Nr. 92c

16040 (R 1141)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 21 april 1981

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit ontwerp van Rijkswet voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier voor dit verslag, Sprey ' Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (CDA) (voorzitter), Kaland (CDA), Vermeer (PvdA), Post (PvdA), Feij (VVD), Van Hemert tot Dingshof (VVD), Trip (PPR), Vis (D'66), Umkers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV) en Vogt (PSP).

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 16040 (R 1141), nr. 92c

 
 
 

2.

Meer informatie