Nota ter verbetering van een misstelling in de memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 57d

14225 (R 1051)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek NOTA TER VERBETERING VAN EEN MISSTELLING IN DE MEMORIE VAN ANTWOORD 28 augustus 1980

Op blz. 4, regel 30 van boven e.v. dient in plaats van «bovendien dat deze mensen zich uitsluitend met onderzoekswerk bezighouden» te worden gelezen: bovendien dat deze mensen zich niet uitsluitend met onderzoekswerk bezighouden. Eerste Kamerzitting 1979-1980, 14225 (R 1051), nr. 57d

 
 
 

2.

Meer informatie