Nota ter verbetering van een misstelling in de memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 57c

14225 (R 1051)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek NOTA TER VERBETERING VAN EEN MISSTELLING IN DE MEMORIE VAN ANTWOORD 27 augustus 1980

Op blz. 1 dient i.p.v. «Zitting 1979-1980 576 Herdruk» te worden gelezen: Zitting 1979-1980 57b Herdruk Eerste Kamer, zitting 1979-1980, 14225 (R 1051), nr. 57c

 
 
 

2.

Meer informatie