Nota ter verbetering van een misstelling in het voorlopig verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 112a

14222

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

14223

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

14224

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal NOTA TER VERBETERING VAN EEN MISSTELLING IN HET VOORLOPIG VERSLAG 24 juni 1980

Op blz. 6, vijfde volle alinea, moet in de zesde regel in plaats van «van de statenverkiezingen» worden gelezen: na de statenverkiezingen Eerste Kamer, zitting 1979-1980, 14222 enz., nr. 112a

 
 
 

2.

Meer informatie