Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 10b

13990

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 11 januari 1980

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Teijssen De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: Vermeer (P.v.d.A.), Kolthoff (P.v.d.A), Teijssen (C.D.A.), voorzitter, W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.), Van Someren-Downer (V.V.D.), Feij (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Umkers (C.P.N.). Meuleman(S.G.P.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.) en Maris (-).

Eerste Kamer, zitting 1979-1980, 13990, nr. 10b

 
 
 

2.

Meer informatie