Eindverslag van de vaste commissie algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1978-1979 Nr.95b

Herdruk

14200 (R 1048)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 29 mei 1979

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Teijssen De griffier van de commissie. Liesveld 1 Samenstelling: Vermeer (P.v.d.A.), Kolthoff (P.v.d.A.), Teijssen (C.D.A.), voorzitter, W. F. de Gaay Fortman (CDA), Van Someren-Downer (V.V.D.), Feij (V.V.D.), Trip (PPR.), Umkers (C.P.N.), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (GPV), Vogt (PSP.) en Maris (-).

Eerste Kamer, zitting 1978-1979,14200 (R 1048), nr. 95b

 
 
 

2.

Meer informatie