Raad van State adviseert heroverweging wetsvoorstellen over aanpassing rol Koning in het staatsbestel

donderdag 16 juni 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Afdeling advisering van de Raad van State i is van oordeel dat drie voorstellen om de Grondwet te veranderen inzake de rol van de Koning in het staatsbestel, niet overtuigend zijn. Zij adviseert de voorstellen, initiatief van Andre Elissen i en Lilian Helder i (beiden PVV) te heroverwegen. Dit staat in een advies, uitgebracht in 2012, dat op 16 juni 2022 openbaar gemaakt werd.

De belangrijkste punten uit de voorstellen zijn:

  • de Koning maakt niet langer deel uit van de regering;
  • de Koning heeft geen rol meer bij de ondertekening van wetten en koninklijke besluiten;
  • de ministeriële verantwoordelijkheid voor en de onschendbaarheid van de Koning vervallen;
  • de strafvorderlijke immuniteit van de Koning wordt beperkt;
  • de Koning is niet langer voorzitter van de Raad van State;

Hiermee zouden artikel 42: Ministeriële verantwoordelijkheid i en artikel 43: Benoeming, ontslag ministers i van de Grondwet worden gewijzigd.

Geen betere inpassing

In haar oordeel stelt de Afdeling advisering dat de voorgestelde 'ontkoppeling' van Koning en regering en het laten vervallen van de koninklijke onschendbaarheid en van de ministeriële verantwoordelijkheid, niet leiden tot een betere inpassing van het koningschap in het democratische bestel. Naar het oordeel van de Afdeling advisering is het tegendeel het geval.

Achterhaald

Het advies heeft ook betrekking op de rol van de Koning in de kabinetsformatie. Dit onderdeel is echter inmiddels achterhaald omdat de Tweede Kamer zelf het initiatief van de kabinetsformatie naar zich toe getrokken heeft.

Bron: Raad van State