Europees Solidariteitskorps (ESC)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Europees Solidariteitskorps is een initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan een project in eigenland of elders in Europa. Het doel is om jongeren bij elkaar te brengen en de solidariteit tussen mensen te vergroten. Via het solidariteitskorps bouwen jongeren samen aan een inclusievere samenleving en pakken ze maatschappelijke problemen aan.

Het solidariteitskorps ondersteunt een breed scala van activiteiten op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke integratie, bijstand bij de levering van voedsel, de bouw van onderdak, opvang, ondersteuning en integratie van migranten en vluchtelingen, milieubescherming of preventie van natuurrampen. Voorbeelden van activiteiten zijn het helpen bij een wederopbouw van een school of openbaar gebouw na een natuurramp, het onderhoud van bossen om bosbranden te voorkomen, en hulp aan mensen met een beperking. Door middel van Europees Solidariteitskorps wil de EU niet alleen vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de betrokken jongeren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Voormalig Commissievoorzitter Jean Claude Juncker i kondigde in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 i de oprichting van het korps aan. Het solidariteitskorps is sinds 2018 operationeel en het bouwt voort op het Europees Vrijwilligerswerk van het Erasmus+ programma i. Het Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur i van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het programma. Het Solidariteitskorps wordt gefinancierd door verschillende bestaande financieringsprogramma's.

Alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen deelnemen aan projecten van het Europees Solidariteitskorps. Vrijwilligersprojecten staan ook open voor verschillende niet EU-landen.

1.

Meer informatie