Stemrecht niet als proef naar 16 jaar bij verkiezingen Provinciale Staten

donderdag 7 juni 2018

In antwoord op Tweede Kamervreagen zet minister Ollongren i uiteen dat de Grondwet niet toestaat het kiesrecht in provincies toe te kennen aan mensen jonger dan 18. Ook niet bij wijze van proef. Dit geldt ook voor de Tweede Kamer- en de gemeenteraadsverkiezingen.

De provincies Friesland en Zeeland wilden dit bij de volgende provinciale staten - op 20 maart 2019 - als proef organiseren om jongeren meer bij de politiek te betrekken. De fracties van D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer zagen ook wel wat in het plan en stelden Kamervragen aan Ollongren.

Ollongren wijst er wel op dat er geen juridische belemmeringen zijn om 16- en 17-jarigen te latten stemmen voor bijvoorbeeld wijkraden of gebiedscommissies. In Rotterdam is dat bij de verkiezingen van maart ook gebeurd.

Bron: Parlementaire Monitor