Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 34716 - Deconstitutionalisering benoeming CvdK en burgemeester (2e lezing)

donderdag 7 juni 2018

Bij wetsvoorstel 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een memorie van antwoord ondergebracht.