Brief van de minister van BZK met de beantwoording van in het voorlopig verslag gestelde vragen

vrijdag 8 juni 2018

Bij wetsvoorstel 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een brief ondergebracht.