Raad van State: pastafarisme is geen godsdienst

donderdag 16 augustus 2018

DEN HAAG (PDC i) - Het pastafarisme is geen echte godsdienst. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State i gisteren. Een vrouw uit Nijmegen wilde op haar identiteitskaart een foto met een vergiet op haar hoofd plaatsen. Zij gaf aan dat haar geloof dat verplichtte. Het gemeentehuis weigerde haar foto echter, waarop zij in bezwaar en beroep ging. In hoger beroep oordeelde de Raad van State dat de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster niet aan de criteria voldoet om als godsdienst te worden beschouwd.

In het hoger beroep lag de vraag voor of de vrijheid van godsdienst toepasselijk was voor het dragen van een vergiet. Deze vrijheid komt voort uit Artikel 6 Grondwet i en Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens i (EVRM). Daarvoor gebruikte de Raad van State de criteria die zijn opgesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens i (EHRM). Volgens het EHRM is er sprake van een religie als de opvattingen ervan een zeker niveau van overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang bereikt hebben. Het oordeel van de Raad van State was dat het vooral aan ernst en samenhang ontbreekt bij het pastafarisme.

In 2005 richtte een Amerikaanse student het pastafarisme op. Het is een satirische variant van een religie, die het Vliegende Spaghettimonster aanbidt. Aanhangers zouden volgens de regels een vergiet moeten dragen als religieus symbool.

Na deze uitspraak moet de vrouw uit Nijmegen dat vergiet voor haar paspoort echter weglaten.

Bron: Raad van State