D66 komt met nieuwe voorstellen om democratie te veranderen

woensdag 29 augustus 2018

DEN HAAG (PDC) - Het kiesstelsel zou moeten worden aangepast om een nieuwe manier van voorkeursstemmen mogelijk te maken. Dat voorstel deed D66 in een nieuwe partijvisie. De visie bevat 15 voorstellen om de werkwijze van de democratie te veranderen.

Het voorgestelde kiesstelsel heeft twee onderdelen. Ten eerste pleit de partij voor een systeem waarbij een kiezer tijdens landelijke verkiezingen stemt op een partij óf een specifieke kandidaat. Er hoeft dan niet per se een voorkeursstem meer te worden uitgebracht. De kiezers die dan wel een voorkeursstem willen uitbrengen, geven de gekozen volksvertegenwoordigers een sterker mandaat. Daarmee wil D66 onder andere de fractiediscipline aanpakken. Het tweede onderdeel is de gekozen formateur. Naast de 'gewone' stem kunnen kiezers aangeven wie de formatie van het nieuwe kabinet moet gaan leiden. Zo wil D66 dat burgers meer invloed krijgen op de samenstelling van de regering.

Voor deze voorstellen moet de Grondwet veranderd worden. Die zegt namelijk dat er slechts op kandidaten gestemd kan worden. Bovendien is de verkiezing van de formateur momenteel voorbehouden aan de Tweede Kamer. Op 6 oktober spreekt het congres van D66 zich uit over de voorstellen.