Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de antwoorden op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen

vrijdag 31 augustus 2018

Bij wetsvoorstel 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een brief ondergebracht.