Wetsvoorstel ingetrokken: 32334 - Constitutionele toetsing (Grondwetswijziging, tweede lezing)

dinsdag 18 september 2018

Bij wetsvoorstel 32334 - Initiatiefvoorstel Toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.