Wetsvoorstel toetsing aan de Grondwet ingetrokken

dinsdag 18 september 2018

DEN HAAG (PDC i) - Kathalijne Buitenweg i (GroenLinks i) heeft via een brief aan de Tweede Kamer i het wetsvoorstel tot invoering constitutionele toetsing i ingetrokken. Het voorstel werd in 2002 door Femke Halsema i ingediend en in 2008 in eerste lezing i aanvaard. Het voorstel werd na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 i opnieuw ingediend voor een tweede lezing, maar werd pas in maart 2015 door de Tweede Kamer behandeld in eerste termijn, geruime tijd nadat in 2012 opnieuw verkiezingen i hadden plaatsgevonden. De behandeling werd nooit voortgezet en er is niet over gestemd.

De Raad van State i kwam in oktober 2017, enkele maanden nadat nog eens verkiezingen i hadden plaatsgevonden, tot de conclusie dat het voorstel feitelijk vervallen was. Nadat het voorstel in 2008 was aanvaard in eerste lezing, had de tweede lezing in de volgende kabinetsperiode plaats moeten vinden. De Raad van State concludeerde dat het mogelijk is dat een wetsvoorstel vertraging oploopt wegens buitengewone omstandigheden, maar hiervan was bij dit voorstel geen sprake. Ook verschillende (oud-)Kamerleden hadden al aangegeven dat zij van mening waren dat het voorstel vervallen was.

Buitenweg trekt het voorstel nu in voordat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen op basis van het advies van de Raad van State. In de brief aan de Kamervoorzitter staat dat zij tot de slotsom is gekomen dat het huidige voorstel op dit moment onhaalbaar is geworden. Ook verwijst zij naar het tussenrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel i, waarin een vorm van constitutionele toetsing wordt voorgesteld.

Bron: Brief inzake intrekking wetsvoorstel 32334