Tweede Kamer: wetsvoorstel constitutionele toetsing is vervallen

dinsdag 9 oktober 2018

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft vandaag het voorstel in tweede lezing om in de Grondwet een beperkte constitutionele toetsing op te nemen, vervallen verklaard. Dat deed de Kamer door in te stemmen met een brief van de Commissie Binnenlandse Zaken.

Het wetsvoorstel, oorspronkelijk een initiatief van Femke Halsema, i kent een lange voorgeschiedenis. Halsema diende het voorstel in eerste lezing in 2002 in. In 2008 werd de eerste lezing in het Staatsblad gepubliceerd. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 kon de behandeling in tweede lezing beginnen. Het voorstel daartoe i werd op 8 maart 2010 door Halsema ingediend.

De behandeling van het voorstel in tweede lezing stokte steeds. In 2012 en 2017 waren er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. Het voorstel werd steeds doorgeschoven waarbij langzamerhand ook de vraag naar voren kwam in hoeverre een nieuw gekozen Kamer bevoegd was het voorstel in tweede lezing nog te behandelen.

Uiteindelijk vroeg de in 2017 gekozen Tweede Kamer advies aan de Raad van State i. Het advies luidde dat op zich vertraging bij afhandeling van een voorstel in tweede lezing denkbaar is, maar alleen verdedigbaar bij bijzondere omstandigheden. De Raad van State stelde dat het voorstel inmiddels best had kunnen worden afgehandeld. De Raad meende dat het voorstel als vervallen moest worden beschouwd maar dat de Tweede Kamer daar zelf over moest beslissen.

Op 18 september 2018 trok GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg i het voorstel in met een brief. De commissie Binnenlandse Zaken nam daar in een brief van 27 september 2018 kennis van, maar stelde tegelijkertijd dat de Tweede Kamer zou moeten beslissen dat het voorstel als vervallen zou moeten worden beschouwd.