Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met reactie op de motie-Rombouts c.s. (EK 34 716, I)

vrijdag 16 november 2018

Bij wetsvoorstel 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een brief ondergebracht.