Artikel 8: Vrijheid van vereniging

7
Artikel 8
9

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.


In andere talen:

English

The right of association shall be recognised. This right may be restricted by Act of Parliament in the interest of public order.

Français

Le droit de sassocier est reconnu. Ce droit peut être limité par la loi dans lintérêt de lordre public.

Deutsch

Das Recht auf Bildung von Vereinen wird anerkannt. Dieses Recht kann im Interesse der öffentlichen Ordnung durch Gesetz eingeschränkt werden .

Español

Se reconoce el derecho de asociación. Este derecho podrá ser limitado por la ley en interés del orden público.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Dit artikel beschermt het recht tot vereniging. De wet kan dit recht beperken in het belang van de openbare orde.

De wettelijke regeling van het recht tot vereniging is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Boek 2) i.

2.

Formele toelichting

Artikel 8 beschermt het recht tot vereniging. Het bevat de mogelijkheid dat dit recht bij de wet wordt beperkt in het belang van de openbare orde.

De wettelijke regeling van het recht tot vereniging is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Boek 2) i.

3.

In eenvoudig Nederlands

Iedereen heeft het recht om samen met anderen een groep te vormen. Maar de groep mag de openbare orde niet in gevaar brengen.

Uitleg

Dit artikel geeft inwoners van Nederland de vrijheid samen met anderen een groep te vormen. Bijvoorbeeld een politieke partij of een vakbond oprichten. Ook is dit artikel bedoeld om burgers het recht te geven lid te zijn van bijvoorbeeld een politieke partij of vakbond.

Alleen als je samen dingen doet die in strijd zijn met de openbare orde, kan de rechter je verbieden samen dingen te doen. Bijvoorbeeld als een groep samen een plan gaat maken om iemand te vermoorden, kan de rechter dit verbieden.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over werken bij de overheid binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Ieder Burger heeft regt, om met zijne Medeburgers te vergaderen, ter onderlinge vóórlichting, ter opwekking van vaderlands-liefde, en ter naauwer verbindtenis aan de Staatsregeling, zonder dat, nogthands de Constitutioneele Gezelschappen, als zoodanigen, met elkanderen over Staats-zaken briefwisseling houden, geschreven aanklagten ontvangen, bij stemming besluiten, of, bij wijze van Corporatie, eenige openbare daad zullen verrigten.

1848

Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend.

De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in het belang der openbare orde.

1887: art 9, 1917: art 9, 1922: art 9, 1938: art 9, 1948: art 9, 1953: art 9, 1956: art 9, 1963: art 9, 1972: art 9
1983

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

1987: art 8, 1995: art 8, 1999: art 8, 2000: art 8, 2002: art 8, 2005: art 8, 2006: art 8, 2008: art 8, 2017: art 8, 2018: art 8, 2022: art 8