Artikel 50: Volksvertegen­­­woor­di­­­ging

49
Artikel 50
51

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.


In andere talen:

English

The States General shall represent the entire people of the Netherlands.

Français

Les États généraux représentent tout le peuple néerlandais.

Deutsch

Die Generalstaaten vertreten das gesamte niederländische Volk.

Español

Los Estados Generales representan a todo el pueblo holandés.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De Staten-Generaal i vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Met deze bepaling komt het vertegenwoordigende en nationale karakter van de Staten-Generaal tot uiting.

Tot 1795, ten tijde van de Republiek, bestonden de Staten-Generaal uit afgevaardigden van de zeven provincies, die allereerst het gewestelijke belang dienden. Sinds 1814 is Staten-Generaal de naam van de volksvertegenwoordiging.

De belangrijkste taken van de Staten-Generaal liggen op het gebied van de controle van de regering, geregeld in de artikelen 65 t/m 72 en op het gebied van wetgeving, geregeld in de artikelen 81 t/m 89.

2.

Formele toelichting

Het hoofdstuk begint met de bepaling dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. In deze bepaling komt het vertegenwoordigende en nationale karakter van de Staten-Generaal tot uiting.

Ten tijde van de Republiek (tot 1795) was er geen eenheidsstaat en bestond de Staten-Generaal uit afgevaardigden van de zeven provincies, die allereerst het gewestelijke belang dienden. Vanaf 1814 is Staten-Generaal de naam van de volksvertegenwoordiging.

3.

In eenvoudig Nederlands

De Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk.

Uitleg

Democratische landen hebben een volksvertegenwoordiging. Dit heet een parlement. De bevolking kiest de leden van het parlement in vrije en geheime verkiezingen. Het Nederlandse parlement heet officieel de Staten-Generaal. Het Nederlandse parlement bestaat uit twee delen: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

In dit artikel staat dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer er zijn voor het hele Nederlandse volk.

De Eerste en Tweede Kamer controleren of de regering haar werk goed doet. En samen met de regering maken de Eerste en Tweede Kamer wetten. Dit werk doen zij voor álle inwoners van Nederland. Mannen en vrouwen. Jongeren en ouderen. Nederlanders en buitenlanders. Werkgevers en werknemers. Iedereen.

Dit artikel is al in 1815 geschreven, toen Nederland nog geen democratie was. Maar nu betekent dit artikel ook dat de leden van de Tweede Kamer gekozen worden door de hele Nederlandse bevolking. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door provinciale staten.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is" . Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 5.1

Het parlement vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in deszelfs naam, wetten geeft, overeenkomstig het voorschrift der Staatregeling.

1805

De Oppermagt van het Bataafsche Volk wordt vertegenwoordigd door de Vergadering van Hun Hoog Mogenden met den Raadpensionaris.

1814

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.

1815: art 77, 1840: art 79, 1848: art 74, 1887: art 78, 1917: art 78, 1922: art 79, 1938: art 81, 1948: art 81, 1953: art 88, 1956: art 88, 1963: art 88, 1972: art 88, 1983: art 50, 1987: art 50, 1995: art 50, 1999: art 50, 2000: art 50, 2002: art 50, 2005: art 50, 2006: art 50, 2008: art 50, 2017: art 50, 2018: art 50, 2022: art 50